To już piąta edycja konkursu, mającego na celu dofinansowanie tych instytucji trzeciego sektora, które organizują konsultacje społeczne dotyczące projektów dokumentów pozalegislacyjnych i aktów prawnych Komisji Europejskiej. Urząd dofinansuje organizację, która zakupi ekspertyzę na temat propozycji dokumentu Komisji. Nie jest ważne stanowisko prezentowane w opinii, ale obszar badań i problem. Przekazane opinie mają zapewnić reprezentację różnorodnych grup społecznych w oficjalnym stanowisku Polski wobec propozycji KE.

Propozycja skierowana jest do oferentów posiadających potencjał merytoryczny i organizacyjny, wystarczający do wykonania zadania. Jednocześnie do konkursu przystąpić może tylko organizacja dysponująca środkami finansowymi w wysokości co najmniej 20% przewidywanego kosztu przedsięwzięcia. Pomocniczy wykaz propozycji dokumentów i aktów prawnych KE można znaleźć pod adresem: www.ukie.gov.pl).

Nabór ofert w V Edycji organizowany jest na zasadach korzystniejszych niż dotychczas. Zwiększono między innymi wysokość dofinansowania z 15 do maksymalnie 30 tysięcy złotych. Do grona podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie włączono kancelarie prawne, a także zwiększono częstotliwość naborów, które odtąd odbywać będą się co miesiąc (pełna lista zmian dostępna na stronie UKIE: www.ukie.gov.pl).

Głównym kryterium oceny konkursowej będzie przydatność realizowanego zadania publicznego. Pod uwagę brane będą również kalkulacja kosztów i charakter obszaru zadania. Nie bez znaczenia będzie również fakt, czy prezentowana opinia jest w stanie faktycznie wywołać debatę nad problemem w instytucjach UE – co jest głównym celem konsultacji społecznych. Zwycięska organizacja ma 60 dni na realizację zadania, po którego wykonaniu dofinansowanie udzielane jest maksymalnie po 30 dniach. Lista podmiotów, które otrzymały dotacje zostanie opublikowana pod adresem:
www.ukie.gov.pl

Wnioski o dofinansowanie w V Edycji konkursu składać można od 1 do 29 sierpnia 2008 roku. Na rok 2008 przewidziano jeszcze dwie edycje.

Więcej informacji znajdziecie Państwo TUTAJ>>>