Wart 5,2 mln zł projekt Wojewódzkiego Szpitala imienia Biziela pod nazwą „Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej” został zapisany na liście projektów kluczowych RPO, czyli w wykazie priorytetowych inwestycji programu. Zagwarantowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi w jego przypadku aż 62 procent wszystkich kosztów, czyli 3,2 mln zł. Resztę, 2 mln zł, placówka – która wkrótce funkcjonować będzie w strukturze Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jako Szpital Uniwersytecki nr 2 imienia Biziela – znajdzie we własnym budżecie.

Dzięki pieniądzom z RPO szpital wzbogaci się w nowoczesną wysokospecjalistyczną aparaturę medyczną dla oddziałów intensywnego nadzoru noworodka oraz anestezjologii i intensywnej terapii, a także bloku operacyjnego – przede wszystkim respiratory, kardiomonitory, defibrylatory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulenia, stoły operacyjne, sprzęt do operacji metodą laparoskopową i ultrasonografy śródoperacyjne.

W drugiej połowie września podpiszemy dwie kolejne umowy finansowe w ramach RPO, także dotyczące oprzyrządowania zaawansowanych technik leczniczych i diagnostycznych w placówkach publicznej służby zdrowia. Ponad 7 milionów złotych posłuży do wyposażenia pracowni hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu, ponad 3,5 mln zł przeznaczyliśmy na utworzenie Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej oraz Ośrodka Operacji Zaćmy w bydgoskim Szpitalu Miejskim imienia Warmińskiego. Cieszymy się, że pierwsze uruchomione w ramach RPO miliony posłużą do tego, by nowoczesne procedury ratujące zdrowie i życie były dostępne mieszkańcom naszego regionu – mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.