Konkurs o wsparcie budowy i modernizacji dróg na terenach wiejskich był pierwszym spośród ogłoszonych w ramach RPO WK-P. Potencjalni beneficjenci składali wnioski aplikacyjne w maju i czerwcu ubiegłego roku. Postępowanie konkursowe było dwuetapowe, pierwszym etapem była preselekcja, czyli wstępna merytoryczna ocena projektów.

Z przyjemnością patrzę, jak perspektywa pozyskania naprawdę znaczącego wsparcia z Unii Europejskiej uruchamia lokalne inicjatywy, dzięki którym kujawsko-pomorska wieś staje się coraz lepszym miejscem do życia. Infrastruktura drogowa o przyzwoitym standardzie to jeden z czynników odrabiania dystansu, który dzieli nas od krajów „starej” Europy – komentuje marszałek województwa Piotr Całbecki.

Łączna podzielona w konkursie kwota to 6,5 mln zł. Pieniądze otrzymają:

 • gmina Baruchowo
 • gmina Wąpielsk
 • miasto i gmina Lubień Kujawski
 • gmina Włocławek
 • gmina Papowo Biskupie
 • gmina Radomin
 • gmina Mrocza
 • gmina Rogowo
 • gmina Tłuchowo
 • gmina Żnin,
 • gmina Lisewo,
 • gmina Dobrcz
 • gmina Bukowiec
 • gmina Stolno.
 • Urząd Marszałkowski rozpoczął procedurę związaną z podpisywaniem umów finansowych z beneficjentami.