Adriana SA zwolni w sierpniu około pół tysiąca pracowników, 250 w połowie i 250 z końcem miesiąca. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie jest przygotowany do objęcia ich wszelkimi przewidzianymi w polskim prawie formami wsparcia, dzięki którym będą mogli na nowo odnaleźć się na rynku pracy, w tym wachlarzem szkoleń zawodowych, grantami na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zwrotem kosztów dojazdów i zakwaterowania, związanych z podjęciem nowej pracy. Będą też mogli skorzystać z indywidualnych porad i szkoleń dotyczących przekwalifikowania oraz aktywnego poszukiwania zatrudnienia, a także z internetowej bazy danych o wolnych posadach.

Do chełmińskiego PUP zgłosiło się już trzech pracodawców, gotowych zatrudnić łącznie 135 zwolnionych z Adriany osób, zaplanowane są już spotkania z kolejnymi zainteresowanymi. Urząd dysponuje obecne środkami na system zachęt dla współpracujących z nim firm, od funduszy na prace interwencyjne, poprzez refundację kosztów tworzenia nowych miejsc pracy i szkolenia, po refundację składek na ubezpieczenie społeczne. Dziś w Chełmnie odbywa się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, poświęcone sytuacji zwalnianych pracowników byłego meblowego potentata.

Toruński Oddział Elana chemicznego przedsiębiorstwa Boryszew SA zamierza zwolnić do końca roku 680 ludzi (60 procent stanu osobowego), a związana z nim Elana PET 117 osób, co stanowi ponad jedną czwartą załogi. Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu poinformował wojewódzkie służby zatrudnienia, że już uruchomił dla redukowanych punkty informacyjne na terenie zakładu, w których otrzymają kompleksową informację o przysługujących im zabezpieczeniach społecznych oraz formach wsparcia oferowanych przez urząd. Od jutra będą kolportowane wydrukowane dla nich ulotki i materiały informacyjne o tej tematyce. Toruński PUP przygotowuje się też do uruchomienia szkoleń zawodowych, a także objęcia osób, które utracą pracę, indywidualną opieką doradców zawodowych i psychologów.

– Podległy samorządowi województwa Wojewódzki Urząd Pracy pozostaje w stałym kontakcie z urzędami pracy w Chełmnie i Toruniu, jest też gotowy w każdej chwili wesprzeć je organizacyjne. Otrzymaliśmy zapewnienie, że każda ze zwalnianych osób otrzyma indywidualną pomoc, „szytą na miarę”. Kwestia uruchamianych przez ministerstwo dodatkowych środków z Funduszu Pracy zostanie rozważona w chwili, gdy byli pracownicy Adriany i Elany zarejestrują się w swoich powiatowych urzędach pracy. W przyszłości na aktywną pomoc osobom zaplanowanym do zwolnienia możliwe będzie przeznaczenie pieniędzy z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – informuje marszałek województwa Piotr Całbecki.

Beata Krzemińska
Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego
(056) 6218 227
602510152

b.krzeminska@kujawsko-pomorskie.pl

rzecznik@kujawsko-pomorskie.pl