Czy w Kujawsko-Pomorskiem działają pracownie rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych, jak samorządy dostosowują ofertę szkolną dla niepełnosprawnych, czy powiaty posiadają kompleksy sportowe, z których korzystać mogą niepełnosprawni, czy strony internetowe powiatów i gmin są dostosowana dla potrzeb osób niewidomych? Na te i szereg innych pytań odpowiedzą samorządy gminne i powiatowe w specjalnej ankiecie przygotowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Konsultacje zadań podejmowanych przez gminy i powiaty, na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzi Wydział ds. Integracji Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To część prac nad Wojewódzkim Programem Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na kolejne lata.

Ankiety wypełnione przez powiaty, miasta i gminy pokażą inicjatywy podejmowane przez samorządy, ale przede wszystkim określą najpilniejsze potrzeby, których realizacja służyć będzie wsparciu osób niepełnosprawnych z całego regionu – podaje Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Beata Krzemińska.

Szczegółowych informacji udziela: Wydział do Spraw Integracji Osób Niepełnosprawnych, tel. 0-56 62-18-345

Pobierz ankietę >>>