Pieniądze z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, można wykorzystać na realizację różnych przedsięwzięć, które poprawiają warunki pracy rolników. Co roku najwięcej pieniędzy pochłania i największym zainteresowaniem gmin cieszy się budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wyremontowane drogi zapewniają bezpieczny i komfortowy dojazd do pól. W 2008 roku udało się zmodernizować lub zbudować 115 kilometrów takich dróg, za ponad 7 milionów złotych. Realizacja drogowych inwestycji polega tu najczęściej na położeniu utwardzonej nawierzchni, przygotowaniu zjazdów na pola uprawne oraz zapewnieniu odwodnienia drogi.

– Rolnicy aplikują także o pieniądze na przedsięwzięcia, które poprawiają jakość uprawianej przez nich gleby, czyli na rekultywację gruntu, który utracił lub zmniejszył wartość użytkową, użyźnianie, odkamienianie lub przeciwdziałanie erozji gleb oraz na rekultywację i użyźnienie terenu pod ogródek działkowy. W 2008 roku w ramach rekultywacji gruntów przeważały prace związane z przystosowaniem terenów na cele rolnicze oraz odkrzaczanie i odkamienianie gleb – mówi członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz.

Co roku zainteresowanie dotacjami z budżetu województwa w ramach FOGR jest bardzo duże. Wnioski o wsparcie finansowe składa się do końca roku, który poprzedza realizację zadania. W tegorocznym budżecie zaplanowano na ten cel 6 milionów złotych. Do Urzędu Marszałkowskiego spłynęło ponad 200 wniosków z całego regionu. Listę inwestycji, które otrzymają wsparcie w tym roku poznamy prawdopodobnie w drugim kwartale 2009 roku. Do tej pory urzędnicy będą odwiedzać poszczególne gminy i oglądać zgłoszone do realizacji przedsięwzięcia, co pozwoli podjąć decyzję o wyborze najpilniejszych do realizacji inwestycji.

Samorządy lub osoby chcące uzyskać dotacje w 2010 roku mają czas na złożenie wniosku do końca 2009 roku. Przyjmowaniem wniosków oraz udzielaniem wszelkich informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania z FOGR zajmuje się Biuro FOGR w strukturach Departamentu Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji, z siedzibą przy ul. Curie – Skłodowskiej 73 w Toruniu, telefon: (0-56) 656-10-72 lub 656-11-97.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego