Sejmik województwa wznowił 8 września pracę po wakacyjnej przerwie. W pierwszej części sesji podsumowano XIV Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach letnich „Kujawsko-Pomorskie 2008”. Informację przedstawił wicemarszałek województwa Maciej Eckardt oraz Kazimierz Drozd prezes Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych. Olimpiada to sukces organizacyjny naszego województwa i Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych. Województwo odwiedziło ponad 4 tysiące młodych sportowców. Olimpijczycy z naszego regionu zdobyli 65 medali, w tym 28 złotych. Imprezę współfinansował Urząd Marszałkowski.

Jednym z ważniejszych punktów obrad poniedziałkowej sesji było przyjęcie wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami na lata 2009-2012 oraz strategii edukacji województwa.

Wojewódzki program opieki nad zabytkami to pierwszy w historii dokument, który wyznacza priorytety pracy w zakresie ochrony zabytków i promocji kultury na najbliższe lata. Przyjęty program jest podstawą do podejmowania konkretnych działań konserwatorskich i rewitalizacyjnych.

Radni ustalili także zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru. Odtąd zasady dotowania pieniędzy na zabytki będą odbywać się na podstawie składanych wniosków, opiniowanych przez powołane w tym celu komisje i poddane ostatecznie pod glosowanie rajcom.

W 2008 roku samorząd województwa wsparł remonty konserwatorskie dziewiętnastu cennych zabytkowych obiektów w całym regionie. O kwocie, jaką samorząd województwa przeznaczy na ochronę zabytków w przyszłym roku, radni będą dyskutować jesienią, podczas prac na przyszłorocznym budżetem.

Przyjęta strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego to pierwszy, kompleksowy dokument, który diagnozuje sytuację oświaty w Kujawsko-Pomorskiem oraz wyznacza priorytetowe cele, które powinniśmy osiągnąć, by system edukacji w naszym regionie był odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.
Dokument został opracowany przez 33-osobowy zespół, w skład którego weszli przedstawiciele różnych dziedzin z zakresu edukacji, w tym naukowcy, samorządowcy, przedstawiciele kuratorium oświaty oraz organizacji pozarządowych, dyrektorzy placówek oświatowych i szkół różnych poziomów, ale także specjaliści rynku pracy – z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Kilkumiesięczną pracę nad strategią poprzedziła diagnoza obecnej sytuacji oświaty w Kujawsko-Pomorskiem. Dokument precyzuje przedsięwzięcia, które musimy podjąć, by 1500 szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych na Kujawach i Pomorzu kształciło lepiej i skuteczniej przygotowywało młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.

Pod obrady sejmiku trafiły także uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin i powiatów. Gmina Papowo Biskupie otrzyma, w ramach Funduszu Wsparcia, środki finansowe na przebudowę drogi gminnej na odcinku Żygląd – Jeleniec. W trakcie realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu Wsparcia okazało się, że część z nich uda się zrealizować za kwotę mniejszą niż zakładano. Zaoszczędzone w ten sposób 273 tysiące złotych można więc przeznaczyć na wsparcie kolejnej inwestycji.

Radni przegłosowali także uchwały przyznające wsparcie finansowe gminie Kęsowo i Kamień Krajeński, poszkodowanym na skutek lipcowych gwałtownych burz.
Grad wielkości dużych śliwek spowodował dotkliwe straty w plonach rolnych, szczególnie w miejscowościach Kęsowo, Drożdżenica, Jeleńcz, Krajanki, Wieszczyce i Przymuszewo. Klęską dotkniętych zostało 113 gospodarstw.
W gminie Kamień Krajeński, na skutek gradobicia straty poniosło 119 gospodarstw rolnych i 520 osób z Dużej Cerkwicy, Kamienia Krajeńskiego, Orzełka, Płocicza, Dąbrówki i Witkowa. Gradobicie zniszczyło ponad tysiąc hektarów upraw. Samorząd województwa na pomoc dla poszkodowanych przeznaczył po 75 tys. zł. Więcej informacji na ten temat tutaj .
Wsparcie finansowe wysokości 50 tys. zł trafi także do gminy Gorzkowice (woj. łódzkie), której tereny ucierpiały w wyniku wichur i trąby powietrznej, która przeszła 15 sierpnia. Skutkiem wichur była śmierć czterech osób. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Uszkodzeniu uległy setki budynków mieszkalnych i gospodarczych. Kilkaset osób straciło dach nad głową. Zniszczone zostały także drogi i inne elementy infrastruktury.

Przyjęto także uchwały, na mocy których samorząd województwa wesprze inwestycje realizowane przez lokalne samorządy. Wsparcie finansowe otrzymają:

 • Miasto Piotrków Kujawski – 180 tys. zł. na budowę hali sportowej
 • Gmina Białe Błota – 180 tys. zł. na kompleks boisk sportowych
 • Gmina Baruchowo – 180 tys. zł na budowę hali sportowej przy SP w Baruchowie
 • Gmina Strzelno – 200 tys. zł na modernizację sali gimnastycznej przy Niższym Seminarium Duchownym w Markowicach
 • Powiat Mogileński – 200 tys. zł na budowę sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Mogilnie.
 • Powiat Żniński – 200 tys. zł. na budowę sali gimnastycznej
 • Powiat Tucholski – 180 tys. zł. na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi
 • Miasto Bydgoszcz – 300 tysięcy złotych na budowę pomnika Kalwarii Bydgoskiej – Golgoty XX wieku.
 • Podczas poniedziałkowej sesji radni wysłuchali także informacji na temat bezpieczeństwa sanitarnego. Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa w 2007 roku przedstawił Jerzy Kasprzak Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Jest to sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie przedsięwzięć sanitarno-higienicznych i epidemiologicznych oraz promocji zdrowia.

  Podsumowano także wojewódzki szczebel VIII edycji Konkursu Kryształowej Koniczyny im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evansa. Ogólnopolski Konkurs Kryształowej Koniczyny organizuje Fundacja Edukacyjna 4 H. Jego celem jest wyróżnienie ludzi działających na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich. Zwycięzca wojewódzkiego etapu konkursu nominowany jest do nagrody krajowej. W tym roku jest to Marietta Błaszkiewicz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus”.
  Radni zakończyli pierwszą część sesji późnym wieczorem. Około 22.30 przegłosowali wniosek o przerwę w obradach do poniedziałku 15 września.