Na planowane wpływy do budżetu składają się dochody własne województwa, udział w podatkach dochodowych, dotacje i subwencje z budżetu państwa oraz środki unijne. Blisko 30 proc. wszystkich wpływów, 206,5 mln zł, stanowi udział samorządu województwa w podatkach dochodowych. Większa część tej sumy, 163 mln zł, to wpływy z podatków dochodowych od firm naszego regionu.

Warto podkreślić, że we wpływach do budżetu nie uwzględniliśmy wszystkich europejskich środków pomocowych, które w tym roku trafią do naszego województwa na realizację przedsięwzięć finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego i naszej części Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Cała ta pula to ponad 660 milionów złotych. W budżecie zapisano nieco ponad jedną trzecią tej sumy – 221 mln zł – bo na tyle mamy na razie formalne gwarancje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Pozostała część tych środków trafi do nas w kolejnych miesiącach 2009 roku, w miarę postępu zaawansowania projektów RPO i PO KL.

Największą segment wydatków – blisko 300 mln zł, 37 procent budżetowego tortu – stanowić będą wydatki na infrastrukturę transportową. Większość tej sumy – 180 mln zł – pochłonie budowa, modernizacja i utrzymanie dróg wojewódzkich. Same inwestycje drogowe będą kosztowały 132 mln zł, w tym 119 mln zł te ujęte w RPO. Najważniejsze z nich dotyczą tworzenia połączeń sieci dróg krajowych i wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskiem z autostradą A-1. Są to:

 • przebudowa dróg nr 251 i 252 na odcinku Żnin – Inowrocław – Włocławek – A-1 (28,5 mln zł);
 • przebudowa drogi nr 241 na odcinku Sępólno – Kcynia (20,5 mln zł);
 • przebudowa drogi nr 534 w rejonie Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia i Rypina (34 mln zł).
 • W stosunku do ubiegłego roku najbardziej wzrosną nakłady:

 • na sport i kulturę fizyczną (prawie 40 mln zł przeznaczymy w przyszłym roku na budowę bazy sportowej),
 • na rolnictwo (25,6 mln zł przeznaczamy na melioracje)
 • na infrastrukturę wodno-ściekową (12 mln zł z RPO przeznaczamy na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz stacji uzdatniania wody).
 • Projekt budżetu województwa na 2009 r. będzie przedmiotem obrad sejmiku w najbliższy poniedziałek, 22 grudnia.

  Beata Krzemińska
  rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego

  fot: marszałek województwa Piotr Całbecki prezentuje projekt budżetu 2009, Urząd Marszałkowski, 18 grudnia 2008 r. /Andrzej Goiński.