W przetargu startowały dwie firmy, spółka PKP PR i konsorcjum PCC Rail/Arriva. W części finansowej złożone przez nie oferty dotyczyły wysokości dopłat samorządu województwa do każdego kilometra przejechanego przez pociąg na tej trasie. Oferta zwycięskiego operatora to 10,59 złotych w roku 2008 i 10,73 złotych w 2009 roku.

Propozycja PCC Rail/Arriva opiewała na 11,77 złotych na ostatnie miesiące tego roku i tyle samo w roku przyszłym.

Oferta PKP PR była też lepsza w zakresie zakładanej punktualności pociągów. Spółka spodziewa się, że wyniesie ona 95 procent, tymczasem PCC Rail/Arriva zaproponowała 94,44 procent.

Decyzja zarządu województwa w sprawie wyboru przewoźnika uprawomocni się po siedmiu dniach od momentu, gdy uczestnicy postępowania przetargowego otrzymają oficjalne pismo z informacją na ten temat z Urzędu Marszałkowskiego. Wtedy możliwe będzie podpisanie umowy przewozowej, w której ustalony zostanie termin uruchomienia reaktywowanej linii.