PROW to jeden z programów finansowanych przez Unię Europejską w ramach wspólnotowego wsparcia dla naszego kraju na lata 2007-2013. Samorząd naszego województwa jest odpowiedzialny za realizację w Kujawsko-Pomorskiem części programu, dotyczącej podziału pieniędzy na poprawianie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa, budowanie sieci usług dla gospodarki wiejskiej i mieszkańców wsi, rozwój i odnowę obszarów wiejskich, a także na realizację lokalnych strategii rozwojowych i funkcjonowanie lokalnych grup działania (oś czwarta programu, Leader). Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymamy na ten cel prawie 191 milionów euro.

Uruchamianie PROW rozpoczynamy od osi czwartej, czyli Leadera. Podczas inauguracyjnej konferencji w Przysieku omówiony zostanie sposób funkcjonowania tej części programu, w tym przede wszystkim zasady, na jakich w pierwszym spośród ogłoszonych konkursów PROW wybrane zostaną lokalne grupy działania, które otrzymają wsparcie na realizację stworzonych przez siebie lokalnych strategii rozwojowych. Takich partnerstw jest w naszym województwie 20.

Następnym krokiem będzie ogłoszenie pierwszego konkursu w ramach osi Leader. Na tę część PROW przeznaczono w całym kraju ponad 2,5 miliarda złotych – ponad 2 miliardy jest do wzięcia na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, ponad pół miliarda na funkcjonowanie lokalnych grup działania, a na prowadzone przez nie projekty dotyczące współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej prawie 52 miliony. Na tym etapie trudno ocenić, ile z tych pieniędzy trafi do naszego regionu. Według obowiązujących założeń, ma to być 148 złotych na każdego mieszkańca wsi, objętego obszarem działania każdej zakwalifikowanej do wsparcia lokalnej grupy działania.

W konferencji „Oś 4 Leader PROW 2007 – 2013 w województwie kujawsko-pomorskim”, która odbędzie się w poniedziałek 29 września w kompleksie konferencyjnym Ośrodka Doradztwa Rolniczego w podtoruńskim Przysieku, weźmie udział członek zarządu województwa Franciszek Złotnikiewicz. Swój udział zapowiedzieli też przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa oraz rządowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Początek o 10.00.