Zakłady pracy chronionej z całego województwa mogą starać się o jednorazowe pożyczki lub dofinansowanie, które ułatwi między innymi organizację szkoleń dla osób niepełnosprawnych. W tegorocznej puli do podziału jest 1,2 miliona złotych. Urząd Marszałkowski w Toruniu przyjmuje wnioski przez cały rok.

Pieniądze na pomoc dla zakładów pracy chronionej pochodzą z puli przyznanej samorządowi województwa przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jeszcze w marcu.

Każdy z ponad 230 zakładów pracy chronionej, działających w naszym regionie, może starać się o zwrot kosztów przeprowadzenia szkoleń osób niepełnosprawnych, w związku ze zmianą profilu produkcji firmy. Szczegóły TUTAJ>>>

Formą wsparcia dla zakładów są także jednorazowe pożyczki, które pozwolą ochronić istniejące miejsca pracy osób niepełnosprawnych. W tym roku na tę formę wsparcia zarząd województwa przeznaczył milion złotych. Pieniądze można wykorzystać między innymi na działalność zakładu, który utracił lub może utracić płynność finansową, jest zagrożony likwidacją lub upadłością. Pożyczka może zostać przeznaczona m.in. na spłatę zobowiązań finansowych, zakup surowców i materiałów używanych w produkcji, ale także na usuwanie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe.
Wnioski można składać przez cały rok, osobiście lub pocztą w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego (pokój 261, I piętro), pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Integracji Osób Niepełnosprawnych – tel. 0-56 62-18- 463.