Forum, będące próbą otwarcia interdyscyplinarnej europejskiej debaty na temat odpowiedzialnego korzystania ze środowiska, jest inicjatywą kręgów akademickich niemieckiego Bayreuth i włoskiej Ferrary, dwa pierwsze spotkania odbyły się właśnie w tych miastach. Wybór Torunia na miejsce trzeciej edycji forum jest wyróżnieniem dla miasta i regionu, tym bardziej, że – dzięki zaangażowaniu w projekt wybitnych intelektualistów i przedstawicieli znaczących instytucji naukowych – konferencja stała się ważną imprezą międzynarodową.

Do Torunia przyjechali między innymi profesor Richard Ernst ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologicznego w Zurychu, zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (w 1991 roku) za wykorzystanie magnetycznego rezonansu jądrowego do badań spektroskopowych, prezydent finansującej badania naukowe niemieckiej Fundacji Alexandra von Humboldta profesor Helmut Schwarz i rektor uniwersytetu w Ferrarze, profesor Patrizio Bianchini.

Jednym z najważniejszych wydarzeń konferencji będzie dzisiejszy wykład Richarda Ernsta zatytułowany „Filozofia i nauka: imperatyw odpowiedzialności”. Wśród innych tematów podejmowanych podczas sesji znajdą się rozważania na temat moralnej odpowiedzialności świata nauki i polityków, konsekwencji rozwoju medycyny, a także wodoru jako nowego źródła czystej energii.

Uroczysta sesja inauguracyjna odbyła się w niedzielę w toruńskim Dworze Artusa. Pierwsze z zapowiedzianych wystąpień wygłosił marszałek Piotr Całbecki. Tematem referatu była współpraca władz samorządowych ze środowiskami akademickimi regionu.

III Forum Etyka i Nauka na rzecz Środowiska, Toruń 12-14 października, Dwór Artusa i kampus uniwersytecki przy ul. Gagarina. Organizatorzy: Fundacja Alexandra von Humboldta, Societas Humboldtiana Polonorum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Torunia.