Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o zakupie sprzętu w formie leasingu w kwietniu. Dostawcę sprzętu w trybie przetargu publicznego wyłonił Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. 30 czerwca została podpisana umowa na dostawę sześciu uniwersalnych samochodów do konserwacji i utrzymania dróg wraz z osprzętem z Europejskim Funduszem Leasingowym (oddział w Bydgoszczy) oraz konsorcjum Schmidt Automotive Polska. Wszystkie rejony dróg wojewódzkich podległe ZDW w Bydgoszczy zostały wyposażone w:

 • samochód Mercedes Benz – uniwersalny nośnik narzędzi,
 • wysięgnik pozwalający na pracę specjalistycznymi głowicami,
 • głowicę do koszenia traw,
 • szczotkę myjącą do oznakowania pionowego,
 • wiertnicę umożliwiającą sprawniejsze osadzanie oznakowania pionowego,
 • posypywarkę do zimowego utrzymania dróg,
 • pług lemieszowy do zimowego utrzymania dróg,
 • tablicę świetlną informującą uczestników ruchu drogowego o robotach na drodze,
 • system GPS umożliwiający lokalizację samochodu i stały nadzór nad nim.
 • Rejony drogowe, które otrzymały ten sprzęt, mają swoje siedziby w:

 • Inowrocławiu,
 • Toruniu,
 • Tucholi,
 • Wąbrzeźnie,
 • Włocławku
 • Żołędowie
 • Z pieniędzy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego sfinansowano też zakup trzech głowic do:

 • ścinania krzewów,
 • ścinania poboczy
 • oczyszczania rowów.
 • Sprzęt ten będzie zarządzany przez ZDW i przekazywany odpowiednim rejonom w zależności od zapotrzebowania.

  Samorząd województwa przekazał Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na ten sprzęt 5 640 108,42 złotych.

  Budujemy nowoczesne drogi, o które należy dbać i utrzymywać je w dobrym stanie technicznym przez cały rok. Nowy sprzęt właśnie temu będzie służył – mówi marszałek Piotr Całbecki.