Tegoroczne spotkanie uznanych, europejskich polityków, ekonomistów i samorządowców w Krynicy odbywa pod hasłem: „Europejskie dylematy. Europa Środkowa – partner czy statysta?” Niemniej prestiżowe spotkanie samorządowców w Muszynie rozpocznie się dziś i potrwa do piątku. Organizatorem obu wydarzeń jest Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie.

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy marszałek Całbecki będzie prelegentem panelu dyskusyjnego „Makroekonomia – Fundusze strukturalne dla innowacyjności: wyzwania dla implementacji w latach 2007-2013.” (piątek 12 września). W dyskusji oprócz marszałka wezmą udział także:

 • José Antonio Zamora – dyrektor generalny ds. funduszy społecznych, Ministerstwo Gospodarki i Finansów, Hiszpania,
 • Benedictus Stassar – kierownik businessline na Europę Środkowo-Wschodnią i członek zarządu PNO Consultants, Austria,
 • Anna Katarzyna Nietyksza – prezes zarządu EFICOM S.A. – European and Financial Consulting, Polska,
 • Juan Manuel Revuelta Pérez – dyrektor generalny Przedstawicielstwa Regionu Walencji w Brukseli, Hiszpania,
 • Jarosław Fordoński – dyrektor Biura ds. Unii Europejskiej, BRE Bank S.A., Polska
 • John Ducie – prezes ENNHO – Europejska Sieć Organizacji Dziedzictwa Narodowego, Irlandia.
 • To nie jedyne wystąpienie gospodarza województwa. Dziś (11 września), podczas Forum Regionów, marszałek Całbecki będzie uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Regiony wiedzy – utopia czy konieczność?”
  Region wiedzy jest utopią, gdy funkcjonujące w nim instytucje bogate w wiedzę i doświadczenie pracowników gromadzą i zachowują efekty działań dla siebie. Konkurują ze sobą na różnych płaszczyznach: o klienta, o rynek, o odbiorcę swych działań i usług czy środki finansowe – czytamy we wstępie wystąpienia marszałka Piotra Całbeckiego – Województwo Kujawsko-Pomorskie staje się regionem wiedzy. Świadczą o tym liczne inicjatywy nie tylko samorządowe, ale też kolejno powstające, rozwijające się oraz współpracujące ze sobą: centra transferu technologii, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne i przemysłowe, klastry, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze pożyczkowe oraz inne instytucje.

  Inwestycyjny dorobek województwa oraz założenia polityki regionalnej samorządu będą tematem dalszej części wystąpienia gospodarza samorządu. Moderatorem dyskusji będzie prof. Jerzy Hausner, natomiast uczestnikami tej debaty, oprócz marszałka, będą:

 • Rafał Dutkiewicz – prezydent Wrocławia,
 • Krzysztof Krzysztofiak – prezes zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • prof. Kazimierz Jeleń – prorektor ds. nauki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Janusz Sepioł – senator Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Oleksandr Dombrowski – Państwowa Administracja Obwodu Winnickiego, Ukraina,
 • prof. Tadeusz Więckowski – rektor Politechniki Wrocławskiej
 • Gospodarz naszego województwa został poproszony o przedstawienie uczestnikom Forum Regionów doświadczeń związanych z wdrażaniem nowatorskiego programu pomocowego – Funduszu Wsparcia, który został przygotowany przez zarząd województwa kujawsko-pomorskiego. Goście konferencji zapoznają się też z zasadami kolejnego regionalnego instrumentu wsparcia – Funduszu Rewitalizacji Małych i Średnich Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  Marszałek Piotr Całbecki nie tylko przedstawi osiągnięcia, innowacyjne projekty województwa oraz założenia polityki regionalnej, spotka się również z uznanymi, polskimi i europejskimi politykami oraz ekonomistami. W obradach forum w Krynicy biorą udział między innymi: Donald Tusk – premier RP, Waldemar Pawlak – wicepremier, minister gospodarki RP, Danuta Hűbner – komisarz ds. polityki regionalnej Unii Europejskiej, Michał Boni – szef doradców strategicznych premiera RP oraz Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego.

  Do Krynicy przyjeżdża ponad 1800 gości z 60 krajów, w tym komisarze unijni, szefowie państw i rządów, ministrowie, szefowie banków centralnych, giełd, agend rządowych oraz samorządowcy.

  Wszyscy goście forum otrzymają specjalne wydanie tygodnika „Warsaw Voice”, w którym zamieściliśmy artykuł poświęcony walorom inwestycyjnym naszego regionu. Przygotowany w języku angielskim materiał promocyjny jest zaproszeniem dla europejskich przedsiębiorstw do zainwestowania w naszym regionie. Znajdują się w nim informacje o terenach inwestycyjnych zlokalizowanych w parkach technologicznych i przemysłowych oraz specjalnych strefach ekonomicznych na Kujawach i Pomorzu.

  XVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy to uznane wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego misją jest budowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej pomiędzy państwami Unii Europejskiej oraz ich sąsiadami. W programie forum znajduje się ponad 130 debat, podzielonych na 10 bloków tematycznych:

 • Makroekonomia
 • Biznes i zarządzanie
 • Nowa gospodarka
 • Polityka międzynarodowa i bezpieczeństwo
 • Polityka regionalna a globalizacja
 • Państwo i reformy
 • Unia i jej sąsiedzi
 • Regiony
 • Społeczeństwo
 • Nauka i Kultura