Rewitalizacja śródlądowych dróg wodnych to ważny czynnik turystycznego i gospodarczego rozwoju Pomorza i Kujaw. Samorządowe władze województwa chcą zaangażować w związane z nią działania samorządy terytorialne, służby gospodarki wodnej, organizacje turystyczne, organizacje pozarządowe, związki sportowe i przedsiębiorców. W zaplanowanej na 2 września konferencji udział wezmą reprezentanci wszystkich wymienionych środowisk.

Spotkanie otworzy marszałek Piotr Całbecki. Po nim wystąpi dyrektor marszałkowskiego Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego Maciej Krużewski, który przedstawi cele i założenia wojewódzkiego Forum Wodnego. W dyskusji wystąpią też między innymi prezes przedsiębiorstwa Żegluga Bydgoska Henryk Łepek, który opowie o tym, jak funkcjonuje żegluga śródlądowa w innych krajach Unii Europejskiej, a także przedstawiciele magistratów Bydgoszczy i Torunia, którzy omówią efekty finansowanego z unijnych środków projektu InWater, w ramach którego podpisano porozumienie na rzecz promocji międzynarodowej drogi wodnej E-70.

Wodna E-70 będzie też tematem roboczego spotkania przedstawicieli sześciu leżących przy tym szlaku polskich województw – kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego – które odbędzie się w Toruniu w przeddzień konferencji. Podczas spotkania – które jest efektem podpisanego w lipcu w Kadynach w Warmińsko-Mazurskiem listu intencyjnego w sprawie współpracy na rzecz podniesienia standardu polskiego odcinka E-70 – będzie mowa o podziale związanych z tym przedsięwzięciem zadań oraz źródłach finansowania.

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego