W zestawieniu były brane pod uwagę kryteria formalne, jakie musi spełnić każdy wniosek o dofinansowanie z regionalnych programów operacyjnych. Wzorcowe zasady oceny wniosków, które stworzyła organizacja Lewiatan miały być kompromisem między oczekiwaniami firm i urzędów marszałkowskich. Każde kryterium sformułowane przez urzędy zostało porównane z tymi zasadami.

To, że jesteśmy najbardziej przyjaznym przedsiębiorcom województwem jest efektem szerokich konsultacji z przedsiębiorcami prowadzonych przed sformułowaniem zasad oceny wniosków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – mówi marszałek Piotr Całbecki – Dzięki temu powstały tak przystępne, transparentne i przejrzyste procedury. Walkę z bezrobociem na terenie naszego województwa rozumiemy przede wszystkim jako wspieranie przedsiębiorców, tworzenie dla nich przyjaznego klimatu i warunków dalszego rozwoju.

Cieszy nas pierwsza lokata w rankingu samorządów przyjaznych przedsiębiorcom. Na pewno nie spadniemy na dalszą pozycję, ponieważ jesteśmy pomysłodawcami i realizatorami jeszcze wielu innych inicjatyw ułatwiających przedsiębiorcom działalność i inwestowanie. Należą do nich również lobbowanie na rzecz powstania nowych podstref Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sopocie. Na terenie województwa mamy ich już pięć:

  • Łysomice – Crystal Park (powierzchnia 177,61 ha),
  • Barcin (powierzchnia 100 ha),
  • Świecie (powierzchnia 166 ha),
  • Regionalny park PSSE w Grudziądzu (powierzchnia 115,91 ha),
  • Kowalewo Pomorskie (powierzchnia 78,3 ha).
  • Kolejne wsparcie dla przedsiębiorstw znajduje się w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Są tam zagwarantowane pieniądze na przygotowanie terenów inwestycyjnych. Dzięki temu w każdym powiecie województwa mogą powstać uzbrojone tereny inwestycyjne i nowe parki przemysłowe.