Pomoc finansowa dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej trafi do wszystkich powiatów naszego regionu za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Wsparcie otrzymają te jednostki, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez specjalistów z Państwowej Straży Pożarnej i które w ubiegłym roku nie otrzymały tego rodzaju pomocy.

Nowy sprzęt i wyposażenie, na które samorząd województwa przeznaczył ćwierć miliona złotych, otrzyma 36 jednostek ochotniczej straży pożarnej z Pomorza i Kujaw. Za te pieniądze zakupione zostaną między innymi motopompy, prądnice, węże strażackie, piły do cięcia drewna i betonu, a także specjalne umundurowanie, używane przez strażaków w czasie akcji bojowych. Kolejne ćwierć miliona złotych trafi do 18 jednostek OSP z przeznaczeniem na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Za te pieniądze będzie można przeprowadzić prace remontowe i modernizację remiz.

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wesprze finansowo również policję. 200 tysięcy złotych, przekazanych na konto Funduszu Wsparcia Policji, zostanie wykorzystane na zakup paliwa do policyjnych samochodów z myślą o wzmocnieniu służby kandydackiej. Pieniędzmi dysponować będzie Wojewódzka Komenda Policji w Bydgoszczy.

Pieniądze przekazane przez samorząd województwa policjantom i strażakom naszego regionu podniosą zdolność operacyjną tych służb, umożliwiając im bardziej skuteczne i sprawne działanie. To inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców Kujaw i Pomorza – mówi marszałek Piotr Całbecki.