10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Tego dnia rozpocznie się w naszym regionie kampania społeczna, której celem jest uwrażliwienie rodziców i pedagogów na sygnały, które mogą świadczyć o problemach psychicznych, społecznych i osobowościowych młodych ludzi. Chodzi przede wszystkim o agresję, autoagresję, uzależnienia od środków psychoaktywnych bądź internetu, a także bulimię i anoreksję. Kampania powinna także pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat miejsc, w których należy szukać pomocy.

Związane z nią wydarzenia zaplanowano na październik i listopad. Złożą się na nie między innymi konferencje popularno-naukowe, podczas których specjaliści będą dyskutować o przemocy szkolnej, agresji, uzależnieniach, pracy z dzieckiem cierpiącym na zespół nadpobudliwości psychoruchowej, anoreksji i lękach związanych ze szkołą. Program konferencji podamy w najbliższych dniach.

Związane z akcją ulotki z adresami placówek psychologiczno-pedagogicznych trafią do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

Organizatorami kampanii są bydgoskie Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MOST”, Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „POL-FAMILIA” oraz Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Urząd Marszałkowski i Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.