Infostrada Kujaw i Pomorza to kolejne przedsięwzięcie, dzięki któremu region otwiera się na możliwości związane z upowszechnieniem dostępu do szybkiego internetu. Wcześniej samorząd województwa stworzył dostępną w każdej gminie szerokopasmową sieć informatyczną. Nowy projekt, który uczyni urzędy bardziej otwartymi i ułatwi korzystanie z usług publicznych, jest jednym ze sposobów praktycznego wykorzystania sieci.

Planowana wartość inwestycji to 12 mln euro. Planowane europejskie dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt jest na liście kluczowej – wynosi 9 mln euro. Za te pieniądze zostaną zakupione sprzęt i oprogramowanie związane z e-administracją oraz sieciowym udostępnianiem informacji systemu GiS.