Na wystawie zgromadzono pół tysiąca podpisów i rękopisów znanych postaci. Wśród eksponatów są między innymi autograf Saddama Husajna na dokumencie wystawionym przez państwo irackie, odręczna dedykacja księdza Jerzego Popiełuszki na stronie tytułowej książki o Janie Pawle II i rękopis słynnego pisarza Jerzego Kosińskiego, a także dwie grafiki wybitnego polskiego grafika, malarza i scenografa Franciszka Starowieyskiego, podpisane ręką autora.

W ramach ekspozycji będzie też można zobaczyć oryginał dokumentu, który podpiszą dziś marszałek i wojewoda. Akt Jedności, którego frazy wzorowano na traktacie Unii Lubelskiej, scalającej Królestwo Polskie z Wielkim Księstwem Litewskim, został spisany w szesnastowiecznej polszczyźnie na sporządzonym według starych receptur papierze czerpanym ze znakami wodnymi. Piotr Całbecki i Rafał Bruski złożą podpisy piórem ze złotą stalówką. Całość zostanie opatrzona lakowymi pieczęciami.

Przygotowana przez bydgoskiego historyka i politologa profesora Adama Sudoła treść Aktu Jedności znajdą Państwo tutaj>>>.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego