Dzięki wczorajszej operacji kapitał PLB SA został podniesiony o prawie 50 milionów złotych. MAI, który posiadał wcześniej 24,9 proc. akcji spółki, objął 495 550 akcji nowej emisji za łączną sumę 49,5 miliona złotych. Oznacza to, że Austriacy posiadają obecnie 48,99 proc. udziałów spółki.

Struktura własnościowa PLB SA wygląda następująco:

MAI – 48,9 proc.
miasto Bydgoszcz – 23,9 proc.
samorząd województwa – 17,7 proc.
Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – 8 proc.

MAI jest funduszem inwestycyjnym notowanym na wiedeńskiej giełdzie. Posiada już udziały w rosyjskim lotnisku Lake Bajkal Airport na Syberii i w spółce zarządzającej portem lotniczym w największym mieście Turcji Stambule, a w Polsce w porcie w Sochaczewie (40 proc.). Z deklaracji władz firmy wynika, że uznając Polskę za jeden z najszybciej rozwijających się rynków lotniczych na świecie, są zainteresowane kolejnymi inwestycjami w naszym kraju, szczególnie w regionalne lotniska.

Zarząd PLB SA przygotowuje obecnie strategię rozwoju lotniska, którą w sierpniu przedstawi radzie nadzorczej.

Posiadający nie tylko kapitał, ale i doświadczenie prywatny inwestor to w obecnej sytuacji najlepsze wyjście dla bydgoskiego lotniska. Dzięki temu możliwa będzie niezbędna modernizacja i rozbudowa jego infrastruktury, w tym przedłużenie pasa startowego i dróg kołowania, przebudowa płyty, a także rozbudowa terminalu. Zainteresowanie prywatnego inwestora to także gwarancja, że przedsięwzięcie będzie opłacalne – komentuje wicemarszałek województwa Edward Hartwich. Pieniądze Meinla będą wkładem własnym do wpisanego na listę projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedsięwzięcia pod nazwą „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej”. Jego szacowany koszt to prawie 47 mln euro, planowana wartość dofinansowania z RPO to 23,5 mln euro.

fot. Biuro Prasowe