Jak wynika z danych MSWiA, sam fakt dokształcania się przez urzędników samorządowych w niewielkim stopniu wpływa na uzyskiwanie przez nich konkretnych gratyfikacji. Istotną rolę dodatkowo odgrywają inne czynniki.Co czwarty spośród 500 ankietowanych urzędników samorządowych przyznał, że w jego jednostce szkolenia mają znaczący wpływ na awans zawodowy, co piąty (22,6 proc.) stwierdził, że fakt ich odbywania wpływa pozytywnie na przyznanie premii i nagród. Tyle samo badanych wskazało na zależność pomiędzy szkoleniem, a wzrostem wynagrodzenia (19,4 proc.).Dodatkowe analizy pokazały jednak, że uzyskanie w pracy określonych gratyfikacji zależy od wielu czynników. Jednym, choć nie tak istotnym, jak sadzono, pozostawały szkolenia zawodowe.