Ministerstwo Finansów wydało pismo, w którym zobowiązało audytorów wewnętrznych do sporządzania i składania raportów kwartalnych w terminie pięciu dni po zakończeniu tego okresu. Raporty należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: kfiaw.dokumenty@mofnet.gov.pl, umieszczając w temacie wiadomości nazwę jednostki – czytamy na stronie internetowej ministerstwa.

Na stronie resortu finansów dostępny jest formularz sprawozdania. Do wypełnienia raportu służą żółte pola, w których zdefiniowano rozwijalne listy wyboru oraz podpowiedzi odnośnie sposobu wypełniania. Jeśli w ciągu kwartału nie zakończono przeprowadzenia żadnego zadania audytowego należy odesłać raport bez wypełnienia części drugiej, dotyczącej zadań audytowych.