Największe przyrosty odnotowano w dochodach z podatku pobieranego od osób fizycznych według skali podatkowej oraz 19proc. daniny od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Tylko z tego tytułu podatnicy zapłacili w kwietniu 6,4 mld zł.

Znacznie więcej, niż planowano, wpłynęło też z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych – tu wykonanie w stosunku do planu sięgnęło 160 proc. Wpływy nie były jednak aż tak duże, jak prognozowali ekonomiści.