Tadeusz Wrona, współprzewodniczący Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli przedstawił najważniejsze zastrzeżenia strony samorządowej wobec proponowanych rozwiązań w tym m.in. zakresu kręgu podmiotowego ustawy, pełnienia funkcji w stowarzyszeniach i fundacjach, trzy letniej karencji pracy w samorządach, przepisów karnych, nierównego traktowania podmiotów.

Prezydent Miasta Częstochowa zadeklarował jednocześnie poparcie zasadniczego celu projektu ustawy jakim jest przeciwdziałanie nieprawidłowościom związanym z korupcją.

Ustawa obejmuje bardzo duży krąg osób, wszystkich pracowników administracji rządowej i samorządowej – powiedział m.in. Tadeusz Wrona. – W skali kraju jest to ok. miliona osób. Pewne przepisy są niezrozumiałe z punktu widzenia zarządzania majątkiem komunalnym, albo stwarzają dowolność interpretacji albo są zbyt daleko idące.

Zdaniem dyrektora biura Zwiąku Miast Polskich Andrzeja Porawskiego, wbrew deklaracjom autorów projektu, ustawa powoduje liczne konsekwencje finansowe, zatem zgodnie z regulaminem Komisji nie może być zaopiniowana.

Na wątpliwości strony samorządowej odpowiadała sekretarz stanu w Kancelarii Premiera,Julia Pitera, pełnomocnik ds. opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych.

Zdaniem minister Pitery projekt ustawy wypełnia obietnice rządu dotyczące przeciwdziałania korupcji, ustawa nie ma charakteru kontrolnego, jej celem jest dyscyplinowanie urzędników administracji publicznej, a projekt tylko nieznacznie poszerza katalog osób objętych zapisami wobec już obowiązujących przepisów prawnych.
Ustawa ma pomóc w zarządzaniu administracją publiczną – zapewniła m.in. Julia Pitera.

Dyskusję podsumował wicepremier Grzegorz Schetyna. – Chcemy napisać dobre prawo, szukamy rozwiązań, które zapobiegną negatywnym zjawiskom w życiu publicznym – powiedział Grzegorz Schetyna. – Jesteśmy zdeterminowani, żeby przekazać projekt ustawy do Sejmu. Szef MSWiA zaapelował o dialog i współpracę nad projektem podczas prac w parlamencie.