Zdaniem Centrum Projektów Informatycznych, modyfikacje sytemu ułatwią użytkownikom korzystanie z elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

 

Jednym z ułatwień jest uproszczenie procesu zakładania konta dla użytkowników indywidualnych, polegające na skróceniu procedury zakładania konta. W związku z tym, że większość kont zakładanych w systemie należy do osób fizycznych, wybór typu konta lub organizacji na tym etapie procesu został pominięty. Dotychczas użytkownik systemu mógł dokonać wyboru spośród dostępnych opcji: osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną, osoba fizyczna reprezentująca jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

 

Uproszczono też proces zakładania konta dla użytkowników indywidualnych – jest on skrócony o etap związany z definiowaniem tzw. podmiotu zakładającego konto.

 

Obecnie wszystkie konta zakładane na platformie są domyślnie kontami osób fizycznych. W przypadku, gdy osoba fizyczna chce założyć konto jako inny podmiot, np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, może założyć dodatkowy podmiot do istniejącego konta po zalogowaniu się z poziomu: „moje konto->zarządzanie kontem->utwórz nowy podmiot”.


 

Więcej przeczytasz na www.samorzad.pap.pl/