Wśród 7 cudów Funduszy Europejskich znalazły się następujące projekty:

Kategoria – Obiekt turystyczny/gastronomiczny

Modernizacja i adaptacja XIX-wiecznego budynku pofabrycznego dla Muzeum Sztuki w Łodzi; Beneficjent: Muzeum Sztuki w Łodzi

Kategoria – Rewitalizacja

Centrum „Hewelianum”: Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku (Etap I); Beneficjent: Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” w Gdańsku

Kategoria – Zabytek

Rewitalizacja zabytkowego Opactwa Benedyktynów w Tyńcu;
Beneficjent: Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu (woj. małopolskie)

Kategoria – Produkt promocyjny

Program rozwoju i promocji produktów turystycznych i kulturowych Beskidzkiej 5;
Beneficjent: Urząd Miasta Ustroń (woj. śląskie)

Kategoria – Turystyka aktywna

Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Drwęckiego w Ostródzie – I etap: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego;
Beneficjent: Urząd Miejski w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie)

Kategoria – Turystyka transgraniczna i międzynarodowa

Jarmark Jagielloński – Promocja Wspólnego Dziedzictwa Wschodu i Zachodu;
Beneficjent: Centrum Kultury w Lublinie

Kategoria – Turystyka na obszarach wiejskich

Budowa kompleksu termalno-basenowego w Uniejowie (etap I i II);
Beneficjent: Urząd Miasta w Uniejowie (woj. łódzkie).

Wyróżnienie specjalne za aktywizację mieszkańców w zakresie rozwoju i promocji turystyki w regionie otrzymał projekt pt. „Kształtowanie czynników rozwojowych Regionu Wielkich Rzek Ziemi Lubuskiej w oparciu o potencjał ludzki, przyrodniczy i kulturowy oraz pobudzanie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców”, którego beneficjentem jest Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty.

Przypomnijmy, że organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a jego celem – wyróżnienie najlepszych projektów turystycznych współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Podczas gali minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska uroczyście otworzyła multimedialną wystawę „Polska Pięknieje” prezentującą laureatów konkursu.

Fot. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego