W przetargach zlikwidowany zostanie protest, który dziś zawsze poprzedza odwołanie. Przedsiębiorca niezadowolony z rozstrzygnięcia zamówienia publicznego od razu będzie wnosił odwołanie do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych, który trafił do uzgodnień międzyresortowych.

Celem nowelizacji jest wprowadzenie do polskich przepisów rozwiązań zawartych w Dyrektywie 2007/66IWE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 grudnia 2007 r. Termin wdrożenia dyrektywy odwoławczej upływa 20 grudnia 2009 r. Zmiany przygotował Urząd Zamówień Publicznych.