Sędziowie nie doczekali się jej, więc teraz wyślą zapytania indywidualnie – każdy w swoim imieniu.
Będą oni domagać się informacji, dotyczących prac legislacyjnych nad zmianą zasad wynagradzania. Proszą też o przedstawienie projektów ustaw w niniejszym zakresie, które zostały przyjęte przez rząd.

Dziś mija miesiąc od czasu, w którym sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wystąpiła z dezyderatem do Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń sędziowskich. Zawarto w nim stwierdzenie, że obecne wynagrodzenia sędziowskie nie są adekwatne do godności sprawowanego przez nich urzędu.

Listy sędziów, których adresatem jest premier, mają szczególną formę. Sędziowie występują do premiera o udzielenie im informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podają także adres pod którym oczekują na odpowiedź przesłaną drogą listowną.