Lobbyści zawodowi będą działać pod nadzorem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a nie jak do tej pory Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzić będzie rejestr lobbystów i monitorować ich działania. Funkcjonariusze publiczni będą musieli sporządzać notatki z każdego spotkania z lobbystą, również niezawodowym. Jedynym dopuszczalnym miejscem takich spotkań będzie urząd – takie zmiany przewidują założenia do nowej ustawy o lobbingu opracowane przez Julię Piterę – sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.