Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 17. W całej Polsce odbywały się imprezy, koncerty, licytacje i publiczna zbiórka pieniędzy. W Łodzi WOŚP miała dwa centra – na Rynku Manufaktury i na ul. Piotrkowskiej przy al. Piłsudskiego.

Pierwsze z tych miejsc okazało się doskonałe do zbiórki pieniędzy, które w tym roku przeznaczone były na wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci. Jako wolontariusze wmieszali się w tłum Marszałek Włodzimierz Fisiak i Członek Zarządu WŁ – Witold Stępień. Obaj przedstawiciele władz regionu uzbierali kilkaset złotych.

W tym czasie na scenie przy Centralu 2, nad którą patronat objął Marszałek, trwała licytacja pamiątek i gadżetów, z której pieniądze również były przeznaczone na WOŚP. Łodzianie mieli okazję kupić kalendarz z życzeniami od Włodzimierza Fisiaka, a także pamiątkowe albumy ze zdjęciami najpiękniejszych miejsc Województwa Łódzkiego.

(J.G.)