Wnioskodawcy, którzy prawidłowo wypełnili wnioski i odpowiednio je uzasadnili otrzymają na realizację zadań ponad 7 mln 877 tys. zł.

Do dofinansowania wybrano 11 projektów. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na szkolenie antyterrorystyczne dla służb mundurowych, informatyczne, językowe oraz podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników.

Beneficjenci i projekty, które zostały wybrane do dofinansowania:

 • Global Training Centre Sp. z o.o. – „Nowoczesne kadry – program szkoleń dla pracowników turystyki, hotelarstwa i gastronomii”;
 • SOCO Szyma i wspólnicy Spółka Jawna – „Obsługa oprogramowania do zintegrowanego zarządzania organizacją (tzw. ERP) opartego na technologii SQL (silniki bazodanowe)”;
 • Centrum komputerowe ZETO S.A. – „Będę profesjonalnym informatykiem” – szkolenia z zakresu technologii ICT;
 • NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o. – „MCSEkspert” – szkolenia z zakresu IT;
 • Ferax Sp. z o.o. – „Inwestycja w człowieka – kapitał konkurencyjnej firmy. Kompleksowy program szkoleń dla grupy pracowników grupy kapitałowej Ferax i Wola”;
 • HRP Małgorzata Czarnecka, Konrad Jaszczyński – Akademia Specjalistów ds. Projektów Społecznych II” – kursy podnoszące umiejętności aplikowania o środki z funduszy unijnych;
 • ILS Robert Fiutak – „HR Przyszłości – Szkolenie rozwijające kompetencje językowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi”;
 • „Wiedza” Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych – „Wzrost kwalifikacji językowych osób pracujących, kluczem do wykorzystania potencjału rozwojowego Gminy i Miasta Uniejowa w kierunku turystycznym” – kursy języka angielskiego dla mieszkańców gminy Uniejów wynikające z turystycznego charakteru miejscowości;
 • Global Training Centre Sp. z o.o. – “Specjalistyczne kursy języka angielskiego z certyfikatem LCCI”;
 • Faber Consulting Sp. z o.o. – „Pociąg do kolei – szkolenie na maszynistę dla pomocników maszynisty z województwa łódzkiego”;
 • Euromed Sp. z o.o. „Czas przygotować najlepszych na najgorsze” – szkolenia dla pracowników służb mundurowych (policji, wojska, straży pożarnej, służb medycznych) z zakresu ratownictwa taktycznego oraz taktyki realizacyjnej.
 • Marcin Nowicki
  Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Łódzkiego