„Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom naszych Beneficjentów wyrażonych w ankietach z pierwszej edycji spotkań informacyjnych, które odbywały się w roku 2008 w 22 powiatach województwa łódzkiego. Beneficjenci przede wszystkim potrzebowali praktycznych umiejętności związanych z aplikowaniem o fundusze oraz z ich rozliczeniem. W tym roku, właśnie w ramach Łódzkiej Akademii PO KL, dołożymy wszelkich starań aby wesprzeć ich w tym zakresie” – mówi Bartosz Rzętkiewicz – Dyrektor Departamentu.

Program Akademii

Akademia podzielona została na trzy cykle. Cykl A dotyczyć będzie zagadnień, z którymi powinien zapoznać się każdy projektodawca zamierzający aplikować o środki w ramach PO KL, czyli m.in.: fazy tworzenia projektu, rezultaty, zasady tworzenia budżetu i harmonogramu, kwalifikowalność wydatków, zasady wyboru projektów etc. Cykl B będzie się skupiał wokół zagadnień związanych z realizacją projektów, np.: pozyskiwanie beneficjentów, sprawozdawczość, zasady finansowania, promocja projektu, ewaluacja etc. Natomiast Cykl C – prowadzony w formie wykładów – dotyczył będzie polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z opisem modułów warsztatowych zamieszczonych na stronie www.pokl.lodzkie.pl w zakładce Szkolenia. Tam też znajdą Państwo harmonogram warsztatów. Na pierwszych spotkaniach będą obecni przedstawiciele Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Społecznych OPUS w Łodzi, którzy służyć będą praktycznymi wskazówkami dotyczącymi poruszanych zagadnień.


Informacje praktyczne

Tym razem spotkania odbywać się będą na, ul. Roosevelta 15, sala konferencyjna 215, I piętro. Osoby zainteresowane udziałem w danym spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl w zakładce „Szkolenia”. Bardzo prosimy o odpowiedź na wszystkie zamieszczone w formularzu pytania, informacje w ten sposób zgromadzone pozwolą nam lepiej dopasować warsztat do Państwa potrzeb. Grupy warsztatowe składać się będą maksymalnie z 20 osób – o udziale w warsztatach decydować więc będzie kolejność zgłoszeń. Lista osób, które zostały zapisane na szkolenie po wcześniejszym przesłaniu formularza rejestracyjnego, zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl, w zakładce Szkolenia.