Seminarium zatytułowane „Środowisko innowacji”, którego organizatorami byli Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, odbyło się w ramach VII Regionalnego Forum Innowacyjnego. Jest to cykl spotkań przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki i administracji regionalnej, których celem jest prezentacja praktyk wdrażania innowacyjności w różnych regionach i krajach Unii Europejskiej oraz rozważenie adaptacji tych rozwiązań w Województwie Łódzkim. Fora organizowane są regularnie od 2003 r. przez Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym (EEDRI), jednostkę działającą w ramach Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

Tegoroczne Forum przebiega pod hasłem „Partnerstwo dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw regionu łódzkiego”. To dlatego jego uczestnicy często odwoływali się do klastrów branżowych jako sposobu na zwiększenie innowacyjności w firmach i w regionach. – W Europie panuje dobry klimat dla innowacyjności, dlatego dobrze jest sprawdzić każde doświadczenie zagraniczne w kontekście wykorzystania go w naszym regionie – powiedziała na wstępie Elżbieta Hibner, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. – Takim sprawdzonym doświadczeniem jest tworzenie instytucji nazywanej klastrami, która staje się coraz popularniejsza.

– Wspólne działanie firm zwiększa ich szanse na zaistnienie w kraju i świecie – podkreślał Jan Gunnarsson z Uniwersytetu w Kopenhadze. – Z tego wynika zasada, by połączyć rozwój klastrów regionalnych z rozwojem globalnym.

Bardzo cenne dla Województwa Łódzkiego były wnioski, jakie przedstawiła prof. Bistra Wassiljewa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Warnie. Zaproponowała ona, by zidentyfikować wiodący w regionie klaster, który należy promować, by pociągnął on za sobą pozostałe.

fot.: www.lodzkie.pl