Dlaczego właśnie to miasto? Hasło tegorocznych obchodów brzmiało: „Turystyka – wyzwania w obliczu zmian klimatycznych” i wzywało do poszukiwania szans dla turystyki w wykorzystaniu dóbr naturalnych. A Uniejów słynie z wód geotermalnych, którymi przyciąga podróżujących i wykorzystuje ją do pozyskiwania energii.

Na lewym brzegu Warty, w pobliżu uniejowskiej Geotermii odbyły się tego turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży, prezentacje tańców dawnych i degustacje potraw regionalnych. Chętni wzięli udział w spływie kajakowym. Każdy, kto zgłosił się do kasztelu rycerskiego mógł też otrzymać specjalny paszport pozwalający na zwiedzanie miasta i jego atrakcji turystycznych oraz korzystanie z gorących kąpieli.

W części oficjalnej, w której uczestniczyli m.in. Marek Mazur, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz członkowie Regionalnej Organizacji Turystycznej wyróżniono działaczy turystyki z regionu, którym list gratulacyjny przesłali Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Artur Bagieński, Wicemarszałek. List okolicznościowy Francesco Frangialliego, Sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Turystycznej, odczytał Ryszard Kaliński, Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.