Celem konferencji było wypracowanie skutecznego sposobu na przełamanie barier osób dorosłych do zdobywania wiedzy. – Nigdy nie jest za późno na naukę, a w obecnym świecie cechującym się galopującym postępem technicznym, jest to wręcz konieczne. Powiem więcej, instytucje publiczne i prywatne powinny być gotowe na to, żeby kształcić osoby od trzech do 83 lat – przekonywał Minister Boni i zapowiedział, że zespół pod jego kierunkiem, złożony z przedstawicieli zainteresowanych ministerstw, pracuje nad projektem koncepcyjnym dotyczącym uczenia się przez całe życie. Powinien on być gotowy latem.

Włodzimierz Fisiak, podkreślał znaczenie funduszy unijnych w ustawicznym kształceniu dorosłych.
Mamy do rozdysponowania w Województwie Łódzkim ponad pół miliarda euro w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pieniądze przeznaczone są właśnie na podnoszenie kwalifikacji i takiej szansy nie można zmarnować – apelował Marszałek.

Uczestnicy konferencji, wśród których byli m.in. samorządowcy, przedstawiciele pracodawców, firm szkoleniowych i uczelni wyższych, podpisali się pod Deklaracją Społeczeństwa Wiedzy – zobowiązaniem do podejmowania wszelkich działań mobilizujących Polaków do podnoszenia swoich kwalifikacji.
Przykład takiego postępowania podał prof. Jan Krysiński, były Rektor Politechniki: – Prowadzimy coraz więcej kierunków studiów podyplomowych, od trzech lat na naszej uczelni działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, który cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. To znaczy, że nasze społeczeństwo jest żądne wiedzy. Trzeba tylko umieć ją przekazać i mieć na to środki – podkreślił.

Debata i deklaracja to przedsięwzięcia organizowane w ramach kampanii społecznej Dni Uczenia się Dorosłych. 9 i 10 maja br. w całym kraju odbył się cykl imprez organizowanych przez firmy członkowskie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i wolontariuszy w całej Polsce.

Kampania Społeczna Dni Uczenia się Dorosłych jest polską wersją podobnych działań mający miejsce od lat w Europie i Australii. Od kilkunastu lat UNESCO walczy w ten sposób z analfabetyzmem w Afryce, propagując dokształcanie się i naukę zawodu w krajach mniej zamożnych. Natomiast w Wielkiej Brytanii, tamtejsza organizacja skupiająca 500 firm szkoleniowych – NIACE, od 17 lat z powodzeniem rozwija coroczną akcję Tydzień Uczenia się Dorosłych (Adult Learner’s Week).

Adresatami Akcji są dorośli w wieku 25+, obojga płci bez wskazywania na poziom wykształcenia, którzy z różnych powodów – ambicji, sytuacji losowych, planowanej kariery, rozwoju osobistego, zainteresowań lub hobby – mogą stać się w przyszłości uczestnikami procesu szkoleniowego.

W Unii Europejskiej przyjmuje się, że osoby dorosłe uczące się to wszyscy w wieku powyżej 25 lat oraz ci w wieku 16-24 lat, którzy zakończyli już – z różnych powodów – “początkową” naukę w systemie kształcenia formalnego.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego