Marszałek wraz z wojewodą zapoznali się ze szkodami, jakie burza wyrządziła w Radomsku, Dobroszycach i Gorzkowicach oraz przyjęli informację o akcji służb mundurowych zaangażowanych w pomoc mieszkańcom przy usuwaniu skutków nawałnicy.

Marszałek Włodzimierz Fisiak zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu Zarządu Województwa Łódzkiego, zwróci się z prośbą o rekomendacje do przedstawienia radnym wniosku, o udzielenie pomocy finansowej dla gmin, w których zniszczenia były najpoważniejsze.
Marszałek Województwa Łódzkiego składa podziękowania dla samorządowców i służb mundurowych za sprawne przeprowadzenie akcji pomocowej.