Poza Województwem Łódzkim, którego stoisko zorganizowane zostało w ramach Polskiej Organizacji Turystycznej w Niemczech, na targach prezentowały się także Województwa Wielkopolskie i Lubuskie, a także Mazury oraz Kołobrzeg. Największym zainteresowaniem wśród odwiedzających punkt Łódzkiego cieszyły się informatory dotyczące atrakcji turystycznych regionu, przyrody oraz zrewitalizowanych obszarów Łodzi.
,br>
Niemcy są dla polskiej turystyki najważniejszym rynkiem zagranicznym. Wg szacunków Instytutu Turystyki nasz kraj odwiedza rocznie ok. 5,2-5,5 mln zachodnich sąsiadów, co stanowi ok. 35% wszystkich turystów zagranicznych.