W pierwszej debacie społecznej i konsultacjach pod hasłem „Program budowy i uruchomienie przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce” wziął udział m.in. Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego. W swoim wystąpieniu Marszałek podkreślił, że najbliższe kilkanaście lat, to okres niezwykle ważny dla rozwoju Województwa Łódzkiego, zwłaszcza pod kątem inwestycji infrastrukturalnych. – Myślę, że teraz przekonujemy się jak ogromnym atutem dla naszego regionu jest jego położenie. Samorząd Województwa całym sercem popiera program budowy szybkiej kolei i uruchomienia takich przewozów w Polsce. Zrealizowanie projektu przyczyni się nie tylko do rozwiązania problemów komunikacyjnych, ale również wpłynie na promocję naszego regionu, poprzez przebudowę Łodzi i całej aglomeracji – zwrócił uwagę. Wojewoda Łódzki, Jolanta Chełmińska, która zorganizowała spotkanie, powiedziała, że projekt ten daje regionowi ogromne perspektywy połączeń z całą Europą. Minister Infrastruktury, Cezary Grabarczyk zaprezentował model szybkiego pociągu, który został już wprowadzony do eksploatacji przez europejskich pionierów w dziedzinie komunikacji, takich jak Francja czy Hiszpania. Podkreślał też, że kolej jest przyjazna środowisku, co jest jedną najistotniejszych kwestii przy realizacji tego projektu.