Głównym tematem spotkań było omówienie realizacji projektu dotyczącego organizacji międzynarodowej konferencji medycznej nt. profilaktyki i metod leczenia osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i substancji psychotropowych. Spotkanie planowane jest na jesień 2009 roku w Szwecji.

Strona szwedzka złożyła również Województwu Łódzkiemu propozycję udziału w kolejnym wspólnym projekcie finansowanym ze środków unijnych, dotyczącym polityki zdrowotnej i społecznej. Ma on być realizowany wspólnie z partnerami z Bośni i Hercegowiny oraz Grecji. Złożenie wspólnej aplikacji planowane jest na marzec 2009 r.

W trakcie spotkań omawiano też projekty dotyczące polityki społecznej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a także organizacji wspólnych warsztatów z udziałem rehabilitantów polskich i szwedzkich.

fot.: www.lodzkie.pl