Konferencja Informacyjno-Szkoleniowa, inaugurująca wdrażanie Osi Priorytetowej III: Gospodarka,. Innowacyjność, Przedsiębiorczość, odbyła się w sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej. Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Maciej Kokotek zaprosił do dyskusji przedsiębiorców, firmy prywatne oraz przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości w regionie.

– Inwestorzy z naszego województwa nie powinni mieć żadnych kompleksów, a środki jakie mogą pozyskać, przyczynią się do rozwoju ich firm. Jestem głęboko przekonany, że dzisiejsze spotkanie, pozwoli się dobrze przygotować przedsiębiorcom, aby do 3 października mogli złożyć dobre wnioski. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zarówno pracownicy Urzędu Marszałkowskiego jak i Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – zapewnił Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego, wygłaszając mowę inauguracyjną.