Zainteresowanie procedurą związaną z założeniem lotniska wyrażają przedstawiciele samorządów: Sochaczewa, Mińska Mazowieckiego, Kielc, Kamienia Śląskiego oraz Niedźwiady.

Samorządy coraz częściej pytają o procedurę zarejestrowania lotniska – mówi Elżbieta Konieczna, naczelnik wydziału rejestracji lotnisk i ewidencji lotnisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Wszystko dzięki nowelizacji ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, która weszła w życie 22 sierpnia. Umożliwia ona przekazanie samorządom terytorialnym, w formie darowizny, niewykorzystywanych lotnisk wojskowych.

Zdaniem Małgorzaty Tomczyk, kierownika Referatu ds. Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Zabierzów, ustawa ogranicza krąg podmiotów, które mogą się ubiegać o pozyskiwanie gruntu na preferencyjnych warunkach. Natomiast w stosunku do gmin ogranicza także rodzaje lotnisk, które gmina może założyć lub rozbudować. Przyznaje jednak, że ustawa otwiera perspektywy pozyskiwania dodatkowych terenów, które są niezbędne do rozbudowy infrastruktury lotniska. Zgodnie z ustawą gmina może otrzymać takie tereny jedynie w celu założenia albo rozbudowy lokalnego lotniska cywilnego.

Fakt posiadania portu lotniczego znacząco wpływa na prestiż regionu – uważa Andrzej Porawski, dyrektor Związku Miast Polskich. Przed podjęciem decyzji o utworzeniu lotniska warto się jednak zastanowić, czy ktoś będzie chciał latać do danej gminy. Inaczej zainwestowane pieniądze mogą okazać się stracone – dodaje dyrektor.

Jak przyznają samorządy, istniejące rozwiązania wpływają korzystnie na rozwój gospodarczy społeczności lokalnych.