Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do czynnego zainteresowania się tematyką Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uczestnicy konkursu tworząc koncepcję własnego dzieła mają szansę wskazać możliwości wykorzystania środków unijnych, obszary i ludzi, którzy potrzebują takiego wparcia.
IV Festiwal Filmowy „Filmowa Góra” jest międzynarodowym projektem sieciowym, stanowiącym część Europejskich Ogrodów Sztuki i Tarnowskiego Tygla. Celem festiwalu jest promowanie kina niezależnego a także budowanie wzajemnej współpracy pomiędzy placówkami kulturalnymi w całej Europie.

Organizatorzy konkursu dla najciekawszego filmu przewidują nagrodę w wysokości 15 000 zł oraz zapewniają jego emisję podczas Gali Finałowej IV Festiwalu Kino Niezależne „Filmowa Góra 2008, która odbędzie się 28 sierpnia 2008r.

Nadesłane filmy będę oceniane przez jury, w skład którego wchodzą reżyser i scenarzysta Krzysztof Zanussi a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Fundacji Rozwoju Kultury Kombinat Kultury.

Przedsięwzięcie, dotyczące dwóch projektów tj. konkurs filmowy „Zobacz człowieka i daj mu szanse” oraz IV Festiwal Filmowy Zielona Góra 2008, swoim zasięgiem obejmie całą Polskę oraz przygranicznych sąsiadów.

Promocja realizowana będzie różnymi kanałami: radio, prasa, TV, portale internetowe, telewizje interaktywne, plakaty.

Konkurs realizowany jest w ramach działań promocyjno-informacyjnych PO KL prowadzonych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

źródło: www.lubuskie.pl