Program

31.07.2008 (czwartek)

Godz. 10.00 – Otwarcie Konwentu, przyjęcie porządku obrad – sala konferencyjna ratusza w Drezdenku.
Godz. 10.10 – Wystąpienie Marszałka Województwa Lubuskiego – Krzysztofa Szymańskiego na temat realizacji porozumienia w sprawie projektów modernizacji dróg powiatowych o znaczeniu regionalnym (priorytet 1 LRPO) – dyskusja z udziałem Arisy Jaz Dyrektora Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim.
Godz. 11.15 – 12.15 – Spotkanie z Wojewodą Lubuskim, Heleną Hatką
Godz. 12.45 – Przerwa
Godz. 14.00 – 18.00 – Zwiedzanie powiatu strzelecko-drezdeneckiego, prowadzi starosta strzelecko-drezdenecki Edward Tyranowicz.
Godz. 18. 00 – 19.30 Wnioski starostów i wicestarostów, propozycje stanowisk – dyskusja.

1.08.2008 (piątek)

Godz. 9.00 – 12.00 – sprawy wniesione przez starostów i wicestarostów, dyskusja z udziałem zaproszonych gości.
Ok. godz. 12.00 – zakończenie zebrania Konwentu.