Celem projektu jest zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu wszystkim mieszkańcom Lubuskiego.

W ramach projektu do końca 2013 r. planowany jest wzrost dostępności sieci szerokopasmowej do 90% gospodarstw domowych i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców.

Realizacja projektu skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców małych miast i terenów wiejskich zagrożonych tzw. „wykluczeniem cyfrowym” – gdzie inwestycje w sieć ze względów komercyjnych nie są opłacalne dla operatorów.

Sieć powstanie w dużej części ze środków unijnych przeznaczonych na rozwój społeczeństwa informacyjnego. W latach 2007-2013 Polska może na ten cel otrzymać z Unii Europejskiej ponad 1,3 mld euro.

TP podpisała już podobne porozumienia z władzami województw małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego , podlaskiego, lubelskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego.