Efekty ZPORR w województwie lubuskim:

  • zrealizowano ponad 40 inwestycji drogowych na kwotę przekraczającą 100 mln PLN
  • zrealizowano 30 inwestycji związanych z budową i remontami sieci kanalizacyjnych i uzdatniania wody na kwotę bliską 68 mln PLN, w tym wybudowano oraz zmodernizowano 7 oczyszczalni ścieków
  • doposażono oraz zmodernizowano lubuskie szpitale za kwotę ponad 17,5 mln PLN
  • zadbano o poprawę infrastruktury edukacyjnej, modernizowano i budowano szkoły (m.in. SP w Niwiskach, Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Bogdańcu) przeznaczając na ten cel ponad 30 mln PLN
  • zrealizowano wiele inwestycji podnoszących walory turystyczne naszego regionu: odnowiono takie zabytki i obiekty jak chociażby: Kościół w Gościkowie – Paradyżu, Zbór Ariański w Sulechowie, Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim, Stary Kostrzyn, organy Sauera w Drezdenku, Katedra w Gorzowie Wlkp., Starówki w Żarach, Bytomiu Odrzańskim, układ spacerowy w Żaganiu.

    Obecnie zadania związane ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego prowadzone są przez Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Większość działań, w ramach których można było starać się o dofinansowanie w latach 2004-2006 ze ZPORR jest obecnie kontynuowanych przez Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Więcej informacji na temat nowych środków na www.lrpo.lubuskie.pl