Z nieoficjalnych informacji, do jakich dotarła „GP”, wynika, że Ministerstwo Finansów szuka wygodnego pretekstu, by z pomysłu stworzenia jednej administracji skarbowej się wycofać.

Stworzenie Krajowej Administracji Skarbowej nie jest tylko i wyłącznie decyzją rządu polskiego. O zmianach, zwłaszcza w zakresie służby celnej, musi zostać powiadomiona Unia Europejska. Jeśli do czerwca 2007 r. Unia nie zostanie zawiadomiona o zmianie organu i struktury w cle, to nawet uchwalona nowa ustawa o KAS nie będzie mogła wejść w życie od 1 stycznia 2008 r. Wszystko dlatego, że UE musi mięć sześć miesięcy na dostosowanie się do takich zmian.

Planując reformę, trzeba także wziąć pod uwagę długi proces legislacyjny w Polsce. Nie ma jeszcze gotowego projektu, a przejście przez wszystkie szczeble akceptacji potrwa. Nawet jeśli – jak zapowiadał minister Marian Banaś – ścieżka legislacyjna w tym zakresie zostałaby przyspieszona.