Związki zawodowe służby celnej odbyły kolejne spotkanie robocze z wiceministrem finansów Marianem Banasiem w sprawie stworzenia od początku 2008 roku Krajowej Administracji Skarbowej. Minister podtrzymuje pomysł przeprowadzenia reformy w postaci połączenia celników i skarbówki. Związki zawodowe zgłaszają swe wątpliwości.