Najlepszy wynik w poziomie kontraktacji spośród 16 województw osiągnęliśmy w Priorytecie VII (Promocja integracji społecznej) 78 % środków. Dla przykładu: Śląskie – 53%, Mazowieckie 24%) oraz Priorytecie IX (Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach) – 85 %, (Śląskie 6%, Mazowieckie 2%). Jeśli chodzi o poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VI (Rynek Pracy otwarty dla wszystkich) Małopolska uplasowała się na 3 pozycji (87 %) za Warmińsko-Mazurskim (127 %, w tym kontraktacja już na 2009) i Świętokrzyskim (99 %). W kontraktacji priorytetu VIII (Regionalne kadry gospodarki) jesteśmy również na 3 miejscu za Świętokrzyskim 136% (w tym kontraktacja 2009) i Lubelskim 73%.

Podsumowując ogólny poziom kontraktacji w ramach komponentu regionalnego POKL Małopolska znajduję się na drugim miejscu (79%). Pierwsze jest Świętokrzyskie (91%).