W Forum wziął udział Wicemarszałek Roman Ciepiela, który przestawił aktualny stan konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, omówił zasady oceny wniosków i zwrócił uwagę na najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków. Przestawił też plan konkursów na 2009 r.: zostanie uruchomionych 6 konkursów w formule otwartej i 7 w formule zamkniętej, a kwota przewidywana do zakontraktowania wyłącznie w ramach konkursów to 187,4 mln zł.

Naczelnik Wydziału Kontraktowania Projektów Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego – Paweł Knapczyk – podsumował ogłoszone nabory w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i przestawił planowane nabory na 2009 r.